MENTALBESKRIVNING SAMMANSTÄLLNING  (Förklaring)

För:  Fornborgens I - Kull

Födda: 2008 07 03
e. Korad SUCH Gemdales Nordic Nelson
u. Korad Springmist's Tears For Fears

Datum: 2009 10 04  Plats: Mälarö BK
Beskrivare: Ib Ahlen

Moment Isadora Iris Iulia Ivanhoe Isidor Isak Indigo Medel Rasprofil
Kontakt Hälsning 3 4 4 4 3 3 4 3,5 4 (3)
Kontakt Samarbete 3 3 3 3 3 3 3 3 4 (3)
Kontakt Hantering 3 4 4 4 3 3 3 3,4 4 (3)
Lek Leklust 3 4 3 3 3 3 4 3,2 4 (3)
Lek Gripande 3 3 2 3 3 3 3 2,8 4 (3)
Lek Dragkamp 2 5 1 1 1 3 3 2,2 4 (3)
Jakt Förföljande 1 + 2 5 + 4 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 5 1,5+2,1 4 (3)
Jakt Gripande 1  + 2 1 + 3 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1,4 5 (4, 3)
Aktivitet 4 5 4 2 5 4 3 3,8 2 (3, 4)
Avst.lek Intresse 3 3 3 3 2 3 2 2,7 3 (4, 2)
Avst.lek Hot/Agg 1 3 1 3 2 1 3 2 1 (2, 3)
Avst.lek Nyfikenhet 1 2 1 1 1 1 1 1,1 5 (4, 3, 2)
Avst.lek Leklust 1 4 1 1 1 1 1 1,4 4 (5, 3)
Avst.lek Samarbete 1 3 1 1 1 1 1 1,2 4 (3, 5, 2)
Överraskn. Rädsla 3 4 3 3 4 3 4 3,4 1 (2, 3)
Moment Isadora Iris Iulia Ivanhoe Isidor Isak Indigo Medel Rasprofil
Överraskn. Hot/Agg 1 3 1 3 2 1 1 1,7 1 (2 )
Överraskn. Nyfikenhet 2 3 2 3 2 2 1 2,1 5 (4, 3)
Överra. Kvarst. rädsla 3 2 3 1 1 1 4 2,1 1 (2, 3)
Överra. Kvarst. intr 1 2 1 2 1 1 1 1,2 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Rädsla 4 3 3 1 3 3 3 2,8 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Nyfikenhet 3 5 2 5 3 3 1 3,1 5 (4, 3)
Ljudkä. Kvarst. rädsla 3 1 1 1 1 1 2 1,4 1 (2, 3)
Ljudkä. Kvarst. intr 2 3 1 2 1 1 2 1,7 1 (2, 3)
Spöken Hot/Agg 2 2 1 3 3 1 1 1,8 2 (1)
Spöken Kontroll 4 5 3 5 4 3 3 3,8 5 (4)
Spöken Rädsla 4 1 2 3 4 5 2 3 1 (2)
Spöken Nyfikenhet 3 5 2 1 4 2 5 3,1 5 (4, 3)
Spöken Kontakt 3 4 3 3 2 2 2 2,7 4 (3, 2)
Lek Leklust 3 4 1 3 3 3 3 2,8 4 (3)
Lek Gripande 3 3 1 3 1 3 3 2,4 4 (3)
Skott 2 1 2 1 2 4 5 2,4 1 (2, 3)
                     

Kommentar: Hela kullen genomförde sitt MH vid samma tillfälle