MENTALBESKRIVNING SAMMANSTÄLLNING  (Förklaring)

För:  Fornborgens K - Kull

Födda: 2011 03 14
e. BH AD Michel Vom Rosennest
u. Korad Fornborgens Isadora

Datum: 2012 05 25 Helsingborgs BK 2012 06 09 och 12 09 29 Mälarö BK
Beskrivare: Kerstin Persson, Inga-Lill Larsson och Ammie Hultin

Moment Noa Kalle Vito Kira Iza Bisca Medel Rasprofil
Kontakt Hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4 (3)
Kontakt Samarbete 4 4 3 3 4 4 3,6 4 (3)
Kontakt Hantering 3 2 3 2 4 3 2,8 4 (3)
Lek Leklust 4 4 3 4 4 4 3,8 4 (3)
Lek Gripande 4 3 1 4 3 4 3,1 4 (3)
Lek Dragkamp 3 2 1 2 2 1 1,8 4 (3)
Jakt Förföljande 1 + 1 2 + 1 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1 1,8 + 1 4 (3)
Jakt Gripande 1 + 1 1 + 1 1 +1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 1,1 + 1 5 (4, 3)
Aktivitet 4 5 4 3 4 4 4 2 (3, 4)
Avst.lek Intresse 3 1 2 3 3 3 2,5 3 (4, 2)
Avst.lek Hot/Agg 1 1 1 1 1 1 1 1 (2, 3)
Avst.lek Nyfikenhet 4 1 4 3 5 5 3,6 5 (4, 3, 2)
Avst.lek Leklust 3 1 3 3 3 2 2,5 4 (5, 3)
Avst.lek Samarbete 4 1 2 4 3 2 2,6 4 (3, 5, 2)
Överraskn. Rädsla 4 3 3 3 3 2 3 1 (2, 3)
Moment Noa Kalle Vito Kira Iza Bisca Medel Rasprofil
Överraskn. Hot/Agg 1 2 1 1 1 1 1,1 1 (2 )
Överraskn. Nyfikenhet 2 4 2 3 3 5 3,1 5 (4, 3)
Överra. Kvarst. rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 (2, 3)
Överra. Kvarst. intr 2 1 1 1 1 1 1,1 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Rädsla 4 4 3 3 3 2 3,1 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Nyfikenhet 2 2 2 2 4 5 2,8 5 (4, 3)
Ljudkä. Kvarst. rädsla 3 1 1 1 2 1 1,5 1 (2, 3)
Ljudkä. Kvarst. intr 1 3 2 1 1 1 1,5 1 (2, 3)
Spöken Hot/Agg 3 2 2 2 3 1 2,1 2 (1)
Spöken Kontroll 4 3 4 3 4 4 3,6 5 (4)
Spöken Rädsla 5 3 3 5 4 2 3,6 1 (2)
Spöken Nyfikenhet 1 3 5 3 2 5 3,1 5 (4, 3)
Spöken Kontakt 3 4 3 4 3 4 3,5 4 (3, 2)
Lek Leklust 4 4 4 4 4 4 4 4 (3)
Lek Gripande 3 3 3 4 4 3 3,3 4 (3)
Skott 1 2 2 2 3 1 1,8 1 (2, 3)
                   

Kommentar: Noa gjorde sitt MH på Helsingborgs BK 12 05 25
Kalle, Vito, Kira och Iza gjorde sina MH:n vid MH på Mälarö BK 12 06 09
Bisca gjorde sitt MH på Mälarö BK 12 09 29