Mentaltest

From 2007 01 01 genomförs en ny Mentaltest (MT).
Momenten är delvis omgjorda, några nya moment och några som har tagits bort.
Protokollet är även omarbetat. Uppställningen bygger på samma utseende som MH protokollet.

Hunden bedöms och betyget för de olika delarna graderas 1 - 5.
Siffran 5 och texten i den rutan är det som alltid beskriver det mest önskade beteendet.

Varje moment/bedömningspunkt har en egen koefficient.
Tex. om hunden på momentet samarbete med föraren får bedömning 3 och koeff är 2 får hunden 6 poäng på den delen.
Max poäng är 600. För godkänt resultat krävs 300 poäng.

Hund som bedöms och hamnar i ruta 1 får ej poäng för detta utan poäng börjar räknas från ruta 2.
Skott delen ger inte heller några poäng.

Hund som hamnar i någon av de kursiva rutorna kan ej bli godkänd.

Det är två mentaltestdomare som bedömer hunden.

Detta är bara en teknisk förklaring till hur MT protokollet fungerar ingen förklaring till olika bedömningar av hundar.

Elisabeth Landfors