MENTALTEST PROTOKOLL FÖR KORNING

    För:  TJH KORAD Schnauzerhällens Anjin-San
1987 05 23 AFRS Märsta-Sigtuna
Domare: Britt Altin och Ingrid Tapper

Mental Egenskap Bedömning "Betyg" Koeff Poäng
Tillgänglighet Mindre Tillgänglig +2 15 +30
Kamplust, jakt Liten -1 8 - 8
Kamplust, social Liten +1 6 +6
Temperament Mindre Livlig +2 10 +20
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5 + 5
Försvarslust Liten +1 5 + 5
Nervkonstitution Nervösa tendenser +1 35 +35
Hårdhet Måttligt hård +3 8 +24
Dådkraft Måttlig +1 8 + 8
Skottfasthet Skottfast     -----
Summa Godkänd       125