MENTALTEST PROTOKOLL FÖR KORNING

    För: Korad TJH Bribories Kaiser
1992 04 11 AFRS Motala
Domare: Leif Sundberg och Karl-Erik Klaar

Mental Egenskap Bedömning "Betyg" Koeff Poäng
Tillgänglighet  Tillgänglig, öppen + 3 15 +45
Kamplust, jakt Stor + 3 8 +24 
Kamplust, social Liten + 1 6 +6
Temperament  Livlig + 3 10 +3
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5 +5
Försvarslust Liten  + 1 5 +5
Nervkonstitution Nervösa Tendenser + 1 35 +35
Hårdhet Något vek + 2 8 +16
Dådkraft Måttlig + 1 8 +8
Skottfasthet Skottfast    ----- +
Summa Godkänd       174