Tester 
MH : Mentalbeskrivning Hund, hundar över 12 månaders ålder 
MT :.Mentaltest hundar mellan 24 - 48 månaders ålder
Vill Du läsa mer om MH och MT se SBK:s hemsida

Exteriörbeskrivning : Noggrann genomgång av hundens anatomi 

Titlar
LP : Lydnadsprovs diplom, tre 1:a pris i samma lydnadsklass 
SUCH : Svensk Utställnings Champion 
SLCH : Svensk Lydnads Champion 
SBCH : Svensk Bruks Champion 
INTUCH: Internationell utställnings Champion
NUCH: Norsk Utställnings Champion
DKUCH: Dansk utställnings Champion
SFUCH: Finsk Utställnings Champion
NORDUCH: Nordisk Utställnings Champion 
TJH : Tjänstehund Bevakning eller Räddning 
Korad: Godkänd MT och exteriörbeskrivning, HD ua samt lägst 2:a pris på officiell utställning
För mer detaljerad information se SBK:s hemsida

Ögon och Leder
AD: Armbågs dysplasi 
HD: Höftledsdysplasi, för mer information klicka här
UA : Utan anmärkning 
CEA: Collie Eye Anomaly (Ögondefekt hos Collie, indelas i CRD, Colombom, Näthinneavlossning). För mer information klicka här
CRD: Chorioretinal Dysplasi

Klubbar
SKK : Svenska Kennel klubben 
SBK : Svenska Brukshundklubben 
SCK : Svenska Collieklubben 
AfRs : Avelsföreningen för Riesenschnauzer 
SKV : Specialklubben för Västgötaspets 

Utställningstermer
HP : Heders pris 
CK : Certifikat kvalite
CERT : Certifikat  
R-CACIB: Internationellt Reserv Certifikat 
CACIB: Internationellt Certifikat 
BIM: Bäst i Motsatt Kön
BIR: Bäst I Rasen på Utställning
BIG: Bäst i Gruppen
BIS: Bäst In Show

Färgvarianter hos Collie
SO :Sobel
TRF : Trefärgad ( Tricolor ) 
BLM : Blue Merle 

Klass indelning vid Bruksprov
Akl : Appell klass
Lkl : Lägre klass
Hkl : Högre klass
Ekl : Elit klass