Namn: Korad TJH Schnauzerhällens Anjin-San  "Anjin"
De tomma raderna i stamtavlan är hundar vi ej har hittat namnen på.
  Conny V Emo V Leuengrund
Basko Inheidener See Afra V Lobbachtal
V D Westerheide Winni V Gabo V Krayenrain
Igor Greifensee Romy V Greifensee
V D Westerheide Armin V  
  Asta Cherusker  
  V Ilexheim Arabelle V  
Yoschi   Klabautermann  
V D Westerheide Emo V  
  Conny Leuengrund  
  V Inheidener See Afra V Diavolo V Wildspring
Gitta Lobbachtal  
V D Westerheide Gabo V  
Winni Krayenrain  
V Greifensee Romy V  
  Greifensee  
Balbo V D Amor V Silberhall
Cato Friedrichsburg  
V D Köntjeburg Assy V Astro V Haus Hamm
  Zitterhos  
Cirro    
  Schnauzerhällens    
  Zamba Riesengårdens Bazi  V Finnensee
Schnauserhällens Ollie Riesengårdens Anette
Kinsha Boris V Emo V Leuengrund
  Erko Greifensee Illa V Asphaltberg
  V D Friedrichsburg Orsel V D Falk V D Reussenburg
Schnauserhällens Friedrichsburg Klette V D Friedrichsburg
Fuji Riesengårdens Riesengårdens Otte
Schnauzerhällens Xo Riesengårdens Bogey
Ritzie Riesengårdens Bazi v Finnensee
Ollie Riesengårdens Anette