STATISTIK  COLLIE
t.o.m. 2006 12 04

 

 

På Fornborgens kennel har det hitintills fötts 7 kullar med Collie valpar, totalt 33 individer, 19 hanar och 14 tikar. Varav 2 valpar är avlivade före ett års ålder, en valp vid 7 v pga. näthinneavlossning och en valp vid 10 månaders ålder pga. diafragmabråck. 
En valp är exporterad till Finland.

De procenttal som redovisas är samtliga uträknade från de totalt 33 individer som är födda på Fornborgens Kennel.

Ögonspegling

Samtliga valpar är ögonspeglade vid 7 - 8 veckors ålder

15 valpar är ua  =  45 %
  8 valpar har måttlig CRD =  24 %
  4 valpar har lindrig CRD =  12 %
  2 valpar har kraftig CRD =  6 %
  3 valpar har Näthinneavlossning = 9 %
  1 valp är ua på ett öga och har en grumling på det andra, omspeglad senare med   
  samma resultat. 3 %

  2 tikar är ögonspeglade i vuxen ålder båda ua.

Höfledsröntgen

Av 33 vuxna individer är  stycken röntgade. Varav en är röntgad i Finland.
Samtliga (100%) röntgade hundar har ua/A höfter.

 individer är röntgade med A/ua  =  %
  2 vuxna individer är ej röntgade =   %
  4 individer är ännu för unga att röntgas = 12 % 
  


Armbågsleds röntgen

Av 27 vuxna individer är 4 stycken röntgade. 

  4 individer är ua = 14 %
23 individer ej röntgade = 73 %
  

Mentalbeskrivning hund MH

23 individer har genomfört MH varav en före -95, då MH delvis omarbetades. 
Den individen finns ej med i de MH-spindlar som redovisas.

23 individer har genomfört MH = 79 %
  4 individer har ej deltagit på MH  = 14 % 
  (Varav en är boende i Finland och där genomfört Finsk lynnestest)
  
Nedan finns "MH-spindlar" för Fornborgens MH beskrivna avkommor tom 04 12 30.
Senast uppdaterade "spindeln" är på väg.
Samt uppdelat i de avkommor som är efter Dantos Bim och de som är efter Fornborgens Aniara. Även en "MH-spindel" för Collie rasen som helhet med MH resultat tom 04 10 29.

"Så här tolkar du ett spindeldiagram" finns att läsa på Sv Collieklubbens hemsida
klicka på Mentaltest/beskrklicka här

Filerna är i pdf format. För er som inte har Acrobate Reader klicka här för att installera programmet

Fornborgens MH   Dantos Bims avkommor  

Fornborgens Aniaras avkommor  Collie rasens MH

Karaktärsprov

Innan det gamla karaktärsprovet försvann genomförde några individer det

 3 individer har gjort karaktärsprovet samtliga godkända = 10 %

Korningens Mentaltest

 5 individer är ännu för unga för att genomföra mentaltesten.
 4 individer har genomfört mentaltest = 14 %
 2 individer är godkända på mentaltest =  7 %

Exteriörbeskrivning

  8 individer har gjort exteriörbeskrivning samtliga godkända = 28 %
16 individer är ej exteriörbeskrivna = 55 %
  5 individer är ännu för unga = 17 %

Utställning

20 individer är bedömda i officiell klass på utställning = 69 %
16 individer är utställda med 1:a pris = 55 %
  4 individer är utställda med 2:a pris = 14 %
  1 individ har fått HP som bästa resultat = 3 %
  3 individer har fått CK som bästa resultat = 10 %
  1 individ har fått CERT som bästa resultat = 3 %

Lydnadstävlingar

10 individer har startat på lydnadsprov = 34 %
  3 individer tom klass II = 10 %
  1 individ tom klass III = 3 %
  3 individer har lydnadsprovsdiplom i klass I = 10 %
  1 individ har lydnadsprovsdiplom i klass II = 3 %

Bruksprov

 2 individer är uppflyttade ur appellklass = 7 %
 1 individ är godkänd i lägre klass = 3 %

Tjänstehundar

 1 individ är godkänd bevakningshund i flygvapnet = 3 %

Agility

 4 individer tävlar i agility = 14 %