Tidigare Kullar

Collie

A - kullen född 1993-08-03 B - kullen född 1996-04-02 C-kullen född 1997-04-18
D - kullen född 1998-07-10 E - kullen född 1999-05-16 F-kullen född 2003-09-28
G-kullen född 2006-03-22 H-kullen född 2007-02-23 I-kullen född 2008-07-03
J-kullen född 2010-03-01 K-kullen född 2011-03-14 L-kullen född 2012-03-20
M-kullen född 2013-07-04    


Riesenschnauzer

Ö-kullen född 2006-03-16