Hur man läser ett exteriörprotokoll

Exteriörbeskrivning är en detaljerad genomgång av en hunds anatomi.
De exteriöra detaljerna delas in i åtta huvudgrupper Tex. HELHETSINTRYCK och HUVUD.
Sedan finns det olika många detaljer i varje huvudgrupp som beskrivs.

Under 2006 har ett nytt exteriörprotokoll börjat att användas. Ett protokoll som är utarbetat för att passa samtliga bruksraser.
Tabellerna är lite annorlunda uppbyggda och texten är delvis ändrad från collieklubbens egna protokoll.
Detta nya protokoll har även möjliggjort att det ska bli lättare att databehandla och plocka fram statistik på exteriören hos en ras.
Exteriören delas fortfarande in i åtta huvudgrupper. Varje bedömningspunkt är sedan numrerad 1 tom 103.
En redigering av protokollet är gjort 08/09.

Protokollet bygger på två huvudkolumner för att protokollet ska rymmas på en A4 sida.
Först numret för bedömningspunkten sedan namnet på den del av hunden som bedöms, därefter en kolumn för själva betyget. 
Siffran 1 är alltid ua. korrekt enligt rasstandarden.

Beskrivning av vad som är ua. finns inte längre med i text. De två följande kolumnerna beskriver avvikelser av olika slag.
Avvikelser enl. den första kolumnen beskrivs med siffrorna 2 3 4 och den andra kolumnen med 5 6 7.
Avvikelserna kan sedan vara ngt - mkt.

Tex Framparti 58 Tassar 5. Hunden har något långa framtassar
       Huvud 30 Stop 2. Hunden har något svagt markerat stop

Då protokollet är byggt för flera raser kan vissa rader lämnas tomma för olika raser.

Detta är bara en schematisk förklaring till hur exteriörprotokollet är uppbyggt. 
Det är ingen förklaring till olika beskrivares bedömning.

Elisabeth Landfors