EXTERIÖRBESKRIVNINGS PROTOKOLL (Förklaring här)

För: Springmist's Tears For Fears "Nadia"
Datum:  060909  Plats:  Mälarö BK Östra Lo av SCK
Beskrivare: Gunnar Larsson
Bedömning: Godkänd

1) HD

A

2) AD

UA

3) Bett

OK Sax

4) Tandstatus

OK 42 tänder

5) Testikelstatus

------

6) Höjd

56,5 cm

7) Längd

61 cm

8) Bröstdjup

24 cm

         

 

H
E
L
H
E
T
   ua = 1   ngt - mkt
2 - 3 - 4
ngt - mkt
5 - 6 - 7
R
Y
G
G
  

ua = 1

      ngt - mkt  
2 - 3 - 4
ngt - mkt
5 - 6 - 7
11 Helhetsintryck  2 Lätt / Luftig Tung / Grov 60 Manke  1 Sänkt / Flat
12 Helhetsintryck  5 Lågställd Högställd 61 Överlinje  1 Svank Karp
13 Könsprägel  1 Maskulin Tik Feminin Hane 62 Överlinje  1 Sluttande Överbyggd
14 Benstomme  1 Tunn Grov 63 Ländparti  1 Kort Långt
15 Muskulatur  1 Otillräcklig Överdriven 64 Kors  1 Kort Långt
16 Huvud - Kropp  1 Litet huvud Stort huvud 65 Kors  1 Brant Plant
                        ua =1                               2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7 66 Svansansättning  1 Låg

H
U
V
U
D
17 Stramh
huvud - hals
 1 Överflödigt      67 Svanslängd  2 Kort Lång
18 Skalle  2 Smal Bred                     ua =1                                  2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7
19 Skalle  1 Kort Lång B
A
K
P
A
R
T
I
68 Bäcken  1 Kort Långt
20 Skalle/Välvning  1 Flat Rund 69 Bäckenlutning  1 Plan Sluttande
21 Kinder  2 Omarkerade Markerade 70 Lårets bredd  2 Smalt     
22 Nosparti längd  1 Långt Kort 71 Knävinkel  3 Knapp Övervinklad
23 Nosparti bredd  1 Dåligt utfyllt Brett 72 Hasvinkel  2 Knapp Övervinklad
24 Nosparti djup  1 Grunt Djupt 73 Benställning  1 Hastrång Hasvid
25 Parallellitet  1 Konkav Konvex 74 Benställning  1 Kohasig Tåtrång
26 Nosrygg  1 Konkav Konvex 75 Hasor  5 Lösa Långa / Höga
27 Läppar  1 Lösa Läppficka 76 Sporrar  - Benlösa Saknas
28 Pigment  1 Rosa Grå 77 Tassar  1 Lösa Platta
29 Nostryffel  1 Pigmentförlust                          ua =1                                    2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7
30 Stop  2 Svagt mark. Starkt mark. R
Ö
R
E
L
S
E
R
78 Framifrån  2 Trånga Vida
31 Stop  2 Långt Kort 79 Fram  2 Flätande Paddlande
32 Haka / underkäke  1 Svagt mark. Starkt mark. 80 Armbågar  1 Lösa    
33 Bettets bredd  1 Smalt Brett                 81 Handlovar  2 Lösa Toe in
34 Mask  1 Otillräcklig Överdriven 82 Bakifrån  1 Trånga Vida
35 Ögonform  1 Runda Sneda/Smala 83 Hasleder  1 Lösa    
36 Ögonplacering  1 Brett Tätt 84 Rörelser  1 Krabbgång Passgång
37 Ögonplacering  1 Djupt liggande Utstående 85 Kroppshållning  1 Framstupande    
38 Ögonfärg  1 Ljusa Mörka 86 Rygg  1 Svag Karpande
39 Undre ögonlock  1 Inåtrullat Slappt 87 Svanshållning  1 Hög Över rygglinjen
40 Ögonstorlek  1 Små Stora 88 Svanshållning  - Rullad Rak
41 Öronstorlek  1 Små Stora 89 Svanshållning  - Snedvriden Kotfel / Krok
42 Öronform  1 Breda i basen Smala i basen 90 Steglängd fram  1 Kort Långt
43 Öronställning  1 Lätta Tunga 91 Steglängd bak  1 Kort Långt
44 Öronplacering  1 Tätt Brett 92 Spårvidd fram  ? Trång Vid
                    ua =1                               2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7 93 Spårvidd bak  1 Tråg Vid
F
R
A
M
P
A
R
T
I
45 Hals  2 Tunn Kraftig                     ua =1                                    2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7
46 Bröstkorg  1 Flat Tunnformad P
Ä
L
S

&

F
Ä
R
G
94 Pälslängd  1 Kort Lång
47 Bröstkorg  1 Kort Lång 95 Pälskvalitét  1 Sträv Mjuk
48 Skulderplacering  3 Framskjuten Tillbakalagd 96 Struktur  1 Vågig Gles
49 Skuldervinkel  3 Brant Övervinklad 97 Underull  1 Saknas Synlig
50 Överarmsvinkel  3 Brant Övervinklad 98 Charbonnage  - För lite Överdrivet/Sotigt
51 Överarmslängd  1 Kort Lång 99 Färg  1 Ljus / Blek Grå
52 Underarm  1 Bakåtböjd Bockbent 100 Färg  1 Rostig / Brun Oren
53 Benställning  1 Fransysk Tåtrång 101 Tanfärg  1 Ljus Sotig
54 Benställning  1 Hjulbent Trång 102 Tecken  1 Undertecknad Övertecknad
55 Armbågar  1 Inåtvridna Utåtvridna 103 Vita tecken  1 Lite Mycket
56 Mellanhänder  1 Veka Branta                     ua =1                                   2 - 3 - 4                 5 - 6 - 7
57 Mellanhänder  1 Överkotade     M
E
N
T
.
104 Tillgänglighet  1 Reserverad Aggressiv
58 Tassar  5 Korta Långa 105 Tandvisning  1 Berörd Ej hanterbar
59 Tassar  2 Platta Lösa 106 Mätn./hantering  1 Berör Ej hanterbar
  107 Temperament  1 Obalanserad Apatisk

Anmärkning: Hunden urfälld