Fornborgens Kennel
Utställning070526
1esterlyd
2esterinkall
3azlan
4umberfront
5urte
6umberspring
7umbersta
8umberhuvud
9gamma
10gammafront
11gamma
12ullaurte
13ester
14ulla
15urte
16oppenklasstikar
17ester
18azlangamma
19azlangamma