MENTALBESKRIVNING SAMMANSTÄLLNING    (Förklaring)

                  För: Fornborgens C-kull                      

Födda: 1997 04 18
e. Brighthills B´Jazzin
u. Tjh LP Fornborgens Aniara

Datum: 1998 09 05 Plats: Lidingö (SCK Östra Lo )
Beskrivare: Cecilia Lööv

Moment Castor Curia Cornelia Constantsia Claudia Cleopatra Medel Rasprofil
Kontakt Hälsning  4  4  3  4  3 XX  3,6 4 (3)
Kontakt Samarbete  4  4  2  4  3 XX  3,4 4 (3)
Kontakt Hantering  4  4  2  4  3 XX  3,4 4 (3)
Lek Leklust  4  5  2  3  4 XX  3,6 4 (3)
Lek Gripande  4  5  1  4  4 XX  3,6 4 (3)
Lek Dragkamp  4  3  1  3  3 XX  2,8 4 (3)
Jakt Förföljande  4 + 4  2 + 3  1 + 4  1 + 1  3 + 1 XX  2,2+2,6 4 (3)
Jakt Gripande  2 + 1  1 + 3  1 + 1  1 + 1  2 + 1 XX  1,4+1,4 5 (4, 3)
Aktivitet  4  3  4  2  4 XX  3,4 2 (3, 4)
Avst.lek Intresse  4  3  3  3  3 XX  3,2 3 (4, 2)
Avst.lek Hot/Agg  1  1  2  1  4 XX  1,8 1 (2, 3)
Avst.lek Nyfikenhet  4  2  1  3  2 XX  2,4 5 (4, 3, 2)
Avst.lek Leklust  2  4  1  3  1 XX  2,2 4 (5, 3)
Avst.lek Samarbete  2  5  1  4  1 XX  2,6 4 (3, 5, 2)
Överraskn. Rädsla  4  4  4  4  3 XX  3,8 1 (2, 3)
Moment Castor Curia Cornelia Constantsia Claudia Cleopatra Medel Rasprofil
Överraskn. Hot/Agg  2 1  1  1 XX  1,4 1 (2 )
Överraskn. Nyfiken 1  1 2  2  2 XX  1,6 5 (4, 3)
Överra. Kvarst rädsla  3 2  2  2 XX  2,4 1 (2, 3)
Överra. Kvar intresse  2  1 1  1  1 XX  1,2 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Rädsla  3  2  2  4  1 XX  2,4 1 (2, 3)
Ljudkänsl. Nyfiken  2  2  4  2  2 XX  2,4 5 (4, 3)
Ljudkä. Kvarst. rädsla  3  3  2  3  2 XX  2,6 1 (2, 3)
Ljudkä. Kvarst. intresse  1  1  1  1  2 XX  1,2 1 (2, 3)
Spöken Hot/Agg  4  1  2  1  2 XX  2 2 (1)
Spöken Kontroll  5  4  4  2  3 XX  3,6 5 (4)
Spöken Rädsla  5  5  5  5  5 XX  5 1 (2)
Spöken Nyfikenhet  1  1  1  1  1 XX  1 5 (4, 3)
Spöken Kontakt  4  3  3  5  2 XX  3,4 4 (3, 2)
Lek Lekslust  3  4  1  3  4 XX  3 4 (3)
Lek Gripande  3  3  1  3  3 XX  2,6 4 (3)
Skott  4  1  1

 5 Avstår

 3 XX  2,8 1 (2, 3)
                 

Kommentar: Cleopatra avlivades vid 10 månaders ålder pga diafragmabråck,
På grund av löp gjorde Claudia sitt MH 1999 05 08 Beskrivare: Kicki Anerland.